ΘΑ’ΡΘΕΙ ΣΑΝ ΑΣΤΡΑΠΗ…

Μόνο λίγος καιρός απέμεινε για τα πιο συγκλονιστικά γεγονότα στη γη εδώ και χιλιετίες.Κάποιοι ακόμα χλευάζουν τον Κατακλυσμό του Νώε, θεωρώντας τον παραμυθάκι, όμως εκστασιάζονται με την καταβύθιση της Ατλαντίδας …