ΌΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

Όταν ο Κύριος ήταν πάνω στον Σταυρό, στον οποίον Α’. Υπέφερε πάρα πολύ ως προς το σώμα.Β’. Υπέφερε πάρα πολύ ως προς την ψυχή.Γ’. Μας άφησε ως διδασκαλία του τους …