ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ…

Μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό μᾶς ἐπιβάλλουν ἀπολυταρχικούς νόμους:
Έμείς νά βάλουμε ύποχρεωτικά μάσκες, ‘ή έσείς νά βγάλετε όπωσδήποτε τίς δικές σας;;
Νόμος ὑποχρεωτικῆς καραντίνας (4619/2019 (ΦΕΚ 95 11 ης Ἰουνίου 2019).

Αὐτός ὁ νόμος ἦταν καί «προφητικός»… ἀπό πλευρᾶς τῆς Κυβέρνησης καί τῶν ἄλλων κομμάτων πού τόν ψήφισαν, πού μᾶλλον ὡς ἅγιοι ἄνθρωποι μέ προορατικό χάρισμα ἐγνώριζαν τί

θά συμβεῖ σέ 6 μῆνες καί μᾶς ἤθελαν ἕτοιμους γιά μάντρωμα στά σπίτια!

Νόμος ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ (4675/2020 τῆς 11 ης Μαρτίου 2020).

Μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό μᾶς ἔφεραν ἔφεραν μέ ΚΥΑ τήν ἐπικίνδυνητεχνολογία 5G καί τίς ἀκτινοβολίες της:
Μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό ἐνέπαιξαν τόν Ἐπιτάφιο τοῦ Χριστοῦ μέ την παράνομη κι ἀτιμώρητη «περιφορά τῆς κ. Πρωτοψάλτη» καί τό «προσκύνημά» της ἀπό τόν Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, τόν Δήμαρχο Ἀθηνῶν κ. Μπακογιάννη καί πολίτες πού τούς ἐμπαίζουν μέ ἀπαγόρευση κυκλοφορίας (ὁδικῶς καί πεζῶς) κι αὐτοί τό χαίρονται μέ χορούς καί τραγούδια στούς δρόμους:
Μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό, παρανόμως ἐπιτρέπουν ὅλες ἐκεῖνες τίς κομματικές ἤ χρωματισμένες διαδηλώσεις πού ἐξυπηρετοῦν τό ἄθεο σύστημα, ὅπως αὐτή τῆς ἐργατικῆς Πρωτομαγιᾶς:
καί αὐτή τῶν περιβαλλοντικῶν ὀργανώσεων:
Μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό, θά περάσουν τήν 24ωρη παρακολούθησή μας μέσῳ κινητοῦ:
Μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό, προσπαθοῦν νά περάσουν τήν ἀνεκδιήγητη παιδοκτόνα σεξουαλική κακοπαιδαγώγηση τῶν Ἑλληνόπουλων ἀπό νηπιακή ἡλικία γιά σιγουρευθεῖ ἡ διαφθορά της καί νά ριζώσει καλά:
Μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό, μᾶς φέρνουν τόν ἐνιαῖο Ἀριθμό Πολίτη ὡς τελικό στάδιο πρίν τή νέα ταυτότητα μέ τσιπάκι ἤ κάποιο ἄλλο χάραγμα μέ τόν δυσώνυμο ἀριθμό στόν ὁποῖον ἔχουν αἰχμαλωτίσει τήν λειτουργία κάθε ἠλεκτρονικῆς ἐνέργειας:
Μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό, συνεχίζουν νά ξεπουλᾶνε τήν Ἑλλάδα σέ κομμένα λαχταριστά φιλέτα:
Μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό, συνεχίζουν ἀκάθεκτοι τήν ἀλλοίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ μέ λαθρομετανάστες, δημιουργοῦν νέες δομές καί ἁπλώνουν τούς μετανάστες σέ πολλές πόλεις στήν ἐνδοχώρα:
Μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό, μᾶς ἐπιστρέφουν σέ χειρότερα μνημόνια, σέ ἀνεργία καί οἰκονομική ἐξαθλίωση, σέ νέες αὐτοκτονίες, ἄρα σέ βαθύτερη ὑποταγή στίς ξένες Τράπεζες τῆς παγκόσμιας ἐλίτ καί στά οἰκονομικά ἀντάλλαγματα πού θά ἀπαιτήσει, μιά πού γιά χάρη τοῦ δανεισμοῦ πρός ἐμᾶς θά μᾶς ζητήσει νά παραδώσουμε ὅ,τι μᾶς ἀπέμεινε (ἄν ἔχει ἀπομείνει κάτι…) σέ κάθε τομέα τῆς ζωῆς μας.
Μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό, προσπαθοῦν εὐσχημόνως (γιά τό «ὑπέρτατο ἀγαθό τῆς ὑγείας»…καί ὄχι τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς) νά ἀποχριστιανοποιήσουν τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, ἔκλεισαν τίς Ἐκκλησίες, διώκουν Ἐπισκόπους, Ἱερεῖς καί πιστούς, κατήργησαν ἐμμέσως τό Πάσχα, βλασφημοῦν καί κωλύουν τήν Θεία Κοινωνία κι ἀκόμη ἔχουμε δρόμο μπροστά μας…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.