ΕIΠΕ ΓEΡΩΝ

ΕIΠΕ ΓEΡΩΝ Η μόνη συμφορά για τον άνθρωπο … είναι η απώλεια της ουράνιας Βασιλείας .Ως ο Ιώβ, να λες για όλα τα άλλα … Κύριε, Εσύ μου τα έδωσες …